Souhlas se zpracováním osobních údajů

"Zasílání newslettrů". Poslední aktualizace: 01.03.2019

KOMU SOUHLAS UDĚLUJETE

Tímto udělujete souhlas společnosti Digitální panely s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 293 85 512, DIČ: CZ293 85 512, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajském soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38056 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), aby zpracovávala zejména níže uvedené osobní údaje.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

a. jméno
b. příjmení
c. e-mailovou adresu
d. odpovědi ze zaslaných dotazníků
e. systémová data (informace o nakládání s e-mailovou zprávou)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

JAK MŮŽETE VZÍT VÁŠ SOUHLAS ZPĚT

Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

KDO PRO NÁS OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i další zpracovatelé, seznam dalších subjektů, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, předloží Správce na žádost subjektu údajů.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Tyto informace Vám velmi rádi a rychle sdělíme. Napište nám svůj požadavek na e-mail: info@digitalnipanely.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008.
Právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: info@digitalnipanely.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008.
Právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: info@digitalnipanely.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008.
Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
V tomto případě napište svůj požadavek na e-mail: info@digitalnipanely.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008. Data Vám můžeme poskytnout ve dvou formátech. V souboru typu *.csv nebo *.xlsx. Prosíme o upřesnění, jaký formát souboru preferujete. 
Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce (dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení) máte právo vznést námitku proti zpracování.
V tomto případě nás kontaktujte na na e-mailu: info@digitalnipanely.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na telefonu +420 800 808 008.
Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.
Stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/